GERWAZY PL

GERWAZY PL
2/20 (5-1-3)
f. 1955
e. Doktryner PL (e. Miecznik PL u. Blaga HU - Kuhailan Zaid DB)
u. Gwara PL (e. Wielki Szlem PL u. Canaria PL - )